Miałem przyjemność oceniania w charakterze recenzenta ponad trzydziestu pięciu rozpraw doktorskich i szesnastu habilitacyjnych.

Powierzono mi również funkcję recenzenta dorobku siedmiu naukowców w procedurze o uzyskanie tytułu profesorskiego.