Istotną częścią pracy akademickiej jest dydaktyka. W Zakładzie Patologii Ogólnej prowadzimy zajęcia z Patofizjologii – dbam o ich wysoki poziom, a najlepszą oceną naszej pracy są coroczne anonimowe ankiety studenckie, w których rokrocznie otrzymujemy wysokie noty. Na uczelni medycznej szczególnie ważne jest aby umożliwiać rozwój naukowy tym absolwentom, którzy mając odpowiedni potencjał chcieliby rozwijać się przygotowując badania do prac doktorskich, a następnie habilitacyjnych.
Praca ze studentami i doktorantami daje mi wielką satysfakcję, cieszę się zwłaszcza z możliwości obserwowania postępów naukowych młodych adeptów medycyny. Szczególnie frapujące są seminaria doktoranckie – ceniłem sobie możliwość współpracy z wypromowanymi przeze mnie doktorami. Ich determinacja i pracowitość prowadziły do interesujących efektów, które potem doceniano, gdyż większość prac została wyróżniona.