Z zainteresowaniem przyjmowałem także propozycje partycypacji w pracach komitetów naukowych specjalistycznych czasopism akademickich. Miałem również możliwość uczestniczenia w aktywności wielu towarzystw naukowych.