Doświadczenie w pracach nad projektami badawczymi zdobywałem sukcesywnie zgłaszając moje pomysły naukowe, najpierw m.in. do KBN, a potem do NCN i NCBiR. Cieszę się, że mogłem partycypować jako wykonawca lub kierownik w realizacji ponad 20 grantów (na łączną kwotę ponad 40 mln zł). Jednak największą wartością każdego z grantów była możliwość poznania wielu współpracowników – nasze doświadczenie zawsze bowiem wzbogaca się dzięki osobom, które spotykamy na naszej drodze.