Badania naukowe są integralną częścią pracy akademickiej. Znaczną część tej formy aktywności na PUM poświęciłem prowadzeniu prac badawczych nad komórkami macierzystymi.

Ich zasadniczym celem było zawsze dążenie do wykorzystania wyników badań w terapiach chorób – medycyna powinna mieć zawsze wymiar empiryczny. W ostatnim czasie kierowana przeze mnie Katedra Fizjopatologii i Zakład Patologii Ogólnej zasadniczo skupiał się wokół kilku wiodących zagadnień badawczych.