Badania

Badania

Badania naukowe są integralną częścią pracy akademickiej. Znaczną część tej formy aktywności na PUM poświęciłem prowadzeniu prac badawczych nad komórkami macierzystymi.
Granty

Granty

Doświadczenie w pracach nad projektami badawczymi zdobywałem sukcesywnie zgłaszając moje pomysły naukowe, najpierw m.in. do KBN, a potem do NCN i NCBiR. Cieszę się, że mogłem partycypować jako wykonawca lub kierownik w realizacji ponad 20 grantów (na łączną kwotę ponad 40 mln zł).
Promotor

Promotor

Praca ze studentami i doktorantami daje mi wielką satysfakcję, cieszę się zwłaszcza z możliwości obserwowania postępów naukowych młodych adeptów medycyny. Szczególnie frapujące są seminaria doktoranckie – ceniłem sobie możliwość współpracy z wypromowanymi przeze mnie doktorami.
Recenzent

Recenzent

Miałem przyjemność oceniania w charakterze recenzenta ponad trzydziestu pięciu rozpraw doktorskich i ponad piętnastu habilitacyjnych. Powierzano mi również funkcję recenzenta dorobku w procedurze o uzyskanie tytułu profesorskiego.
Publikacje

Publikacje

Jestem autorem i współautorem ponad 260 publikacji pełnotekstowych w języku angielskim i polskim (sumaryczny impact factor – 432.501; h-index – 31, liczba cytowań – 3720). Moje publikacje można znaleźć w zbiorach Biblioteki PUM
Organizacje

Organizacje

Z zainteresowaniem przyjmowałem także propozycje partycypacji w pracach komitetów naukowych specjalistycznych czasopism akademickich. Miałem również możliwość uczestniczenia w aktywności wielu towarzystw naukowych