Od kiedy uzyskałem specjalizację z transplantologii, a potem z hematologii, myślałem o zaangażowaniu się w intensywne działania kliniczne w tej dziedzinie. Utworzony w lipcu 2018 r. Oddział Transplantacji Szpiku w prowadzonym przez PUM szpitalu na ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie jest spełnieniem tych dążeń.

Cieszę się z tego klinicznego doświadczenia, zwłaszcza, że w moim zespole znalazło się wielu świetnych, niezwykle zaangażowanych współpracowników.

Nasze działania pozwoliły na osiągnięcie wyraźnej efektywności: w nieco ponad rok przeprowadziliśmy ponad 50 zabiegów autotransplantacji, a wśród nich 9 tak potrzebnych transplantacji tandemowych. W tym czasie na Oddziale Transplantacji Szpiku dokonaliśmy ponad 70 aferez komórkowych. Cieszę się, iż w połowie 2019 r. z sukcesem rozpoczęliśmy również wykonywać autologiczne przeszczepienia szpiku u pacjentów cierpiących na agresywne postacie chłoniaków.

Więcej o OTS na https://transplantologia.szczecin.pl/