… aby nasza Alma Mater cieszyła się zasłużoną renomą, nie tylko w grodzie Gryfa. Jak do tego doprowadzić? Dla lekarza mogłoby to wydawać się stosunkowo proste

– najpierw trzeba postawić uczciwą, opartą na faktach diagnozę, potem należy wybrać optymalną metodę leczenia, a w dalszej kolejności – skutecznie ją zastosować. Wypracowanie właściwej diagnozy i dostosowanie adekwatnej terapii wymaga nie tylko doświadczenia ale i czasu oraz zaangażowanej grupy osób…