PUM znam więc doskonale – także i dlatego, że zajmowałem tutaj różne stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego, a od 2008 roku – profesora zwyczajnego. Od wielu lat kieruję pracami Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej. Bardzo inspirująca jest możliwość zdobywania doświadczeń zasiadając w Senacie PUM, a także udział w kilkudziesięciu różnych komisjach powoływanych na naszej Uczelni (m.in. do przeprowadzenia przewodów doktorskich, oceny dorobku naukowego, wszczęcia przewodów habilitacyjnych, przeprowadzania wyborów).