Każda uczelnia wyższa ma swoją specyfikę, która jednak nieustannie się zmienia. Studiowałem i pracowałem na Pomorskiej Akademii Medycznej, a dziś jestem dumny z możliwości prowadzenia badań i wykładania na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym – najlepszej uczelni wyższej w naszym regionie i jednej z najlepszych w kraju.

Od asystenta...

Od asystenta...

PUM znam więc doskonale - także i dlatego, że zajmowałem tutaj różne stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego, a od 2008 roku – profesora zwyczajnego. Od wielu lat kieruję pracami Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej. Bardzo inspirująca jest możliwość zdobywania doświadczeń zasiadając w Senacie PUM, a także udział w kilkudziesięciu różnych komisjach powoływanych na naszej...
Dziekan

Dziekan

W sposób szczególny cenię sobie jednak doświadczenie zdobyte w latach 2005-2008 i 2008-2012 kiedy mogłem pełnić funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego PUM/PAM. Kierowanie Wydziałem powodowało satysfakcję ze współpracy z wieloma Koleżankami i Kolegami zainteresowanymi rozwojem naszej Alma Mater, zwłaszcza, iż pozwoliło ono uzyskać wymierne dokonania…
Rektor

Rektor

Praktyka dziekańska była pomocna w podjęciu decyzji o kandydowaniu na stanowisko rektora PUM w 2016 r. Miałem nadzieję, że wszystko co wcześniej robiłem na mojej Uczelni, osoby, z którymi współpracowałem i dla których podejmowałem różne wyzwania - wszystko to dało mi wiele cennych doświadczeń. Naturalną konsekwencją mogło być ich wykorzystanie dla dobra PUM. Kiedy postanowiłem kandydować wiedziałem, ...