Edukacja

Edukacja

Mój lekarski szlak edukacji wiódł zatem poprzez liczne sale wykładowe, laboratoria i pracownie Pomorskiej Akademii Medycznej - to tutaj przeszedłem przez meandry kolejnych stopni wtajemniczenia medycznej profesji. Nie obyło się bez wysiłku i samozaparcia, z tym większą satysfakcją na PAM/PUM odbierałem dyplom lekarski, odbywałem staże, broniłem doktorat, przeszedłem kolokwium habilitacyjne, ...
Na uczelni

Na uczelni

Każda uczelnia wyższa ma swoją specyfikę, która jednak nieustannie się zmienia. Studiowałem i pracowałem na Pomorskiej Akademii Medycznej, a dziś jestem dumny z możliwości prowadzenia badań i wykładania na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym – najlepszej uczelni wyższej w naszym regionie i jednej z najlepszych w kraju.
Od asystenta...

Od asystenta...

PUM znam więc doskonale - także i dlatego, że zajmowałem tutaj różne stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego, a od 2008 roku – profesora zwyczajnego. Od wielu lat kieruję pracami Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej. Bardzo inspirująca jest możliwość zdobywania doświadczeń zasiadając w Senacie PUM, a także udział w kilkudziesięciu różnych komisjach powoływanych na naszej...
Dziekan

Dziekan

W sposób szczególny cenię sobie jednak doświadczenie zdobyte w latach 2005-2008 i 2008-2012 kiedy mogłem pełnić funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego PUM/PAM. Kierowanie Wydziałem powodowało satysfakcję ze współpracy z wieloma Koleżankami i Kolegami zainteresowanymi rozwojem naszej Alma Mater, zwłaszcza, iż pozwoliło ono uzyskać wymierne dokonania…
Rektor

Rektor

Praktyka dziekańska była pomocna w podjęciu decyzji o kandydowaniu na stanowisko rektora PUM w 2016 r. Miałem nadzieję, że wszystko co wcześniej robiłem na mojej Uczelni, osoby, z którymi współpracowałem i dla których podejmowałem różne wyzwania - wszystko to dało mi wiele cennych doświadczeń. Naturalną konsekwencją mogło być ich wykorzystanie dla dobra PUM. Kiedy postanowiłem kandydować wiedziałem, ...
Dla PUM

Dla PUM

Praca na uczelni to nie tylko badania w laboratoriach i dydaktyka w salach wykładowych. O prestiżu uczelni świadczą organizowane przez nią konferencje, udział jej pracowników w ogólnokrajowych i międzynarodowych ciałach badawczych i naukowych, umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych. Afiliowana na uczelni kadra akademicka może wiele wnieść w jej rozwój poprzez gotowość re...
Wyróżnienia

Wyróżnienia

Moja praca na PUM była wielokrotnie doceniana – zespołowo i indywidualnie ponad 50 razy otrzymywałem nagrodę Rektora PAM/PUM, a także piętnastokrotnie – za osiągnięcia dydaktyczne. Z uznaniem moje dokonania oceniano również poza moją Alma Mater, do najważniejszych należały, m.in. wyróżnienia za prowadzone badania…