Chciałbym…

Chciałbym…

… aby nasza Alma Mater cieszyła się zasłużoną renomą, nie tylko w grodzie Gryfa. Jak do tego doprowadzić? Dla lekarza mogłoby to wydawać się stosunkowo proste

Edukacja

Edukacja

Mój lekarski szlak edukacji wiódł zatem poprzez liczne sale wykładowe, laboratoria i pracownie Pomorskiej Akademii Medycznej –

Badania

Badania

Badania naukowe są integralną częścią pracy akademickiej. Znaczną część tej formy aktywności na PUM poświęciłem prowadzeniu prac badawczych nad komórkami macierzystymi.