Istotną częścią pracy akademickiej jest dydaktyka. W Zakładzie Patologii Ogólnej prowadzimy zajęcia z Patofizjologii – dbam o ich wysoki poziom, a najlepszą oceną naszej pracy są coroczne anonimowe ankiety studenckie, w których rokrocznie otrzymujemy wysokie noty. Na uczelni medycznej szczególnie ważne jest aby umożliwiać rozwój naukowy tym absolwentom, którzy mając odpowiedni potencjał chcieliby rozwijać się przygotowując badania do prac doktorskich, a następnie habilitacyjnych. Miałem przyjemność oceniania w charakterze recenzenta ponad trzydziestu rozpraw doktorskich, sześciu habilitacyjnych oraz recenzowania dorobku czterech naukowców w procedurze o tytuł profesorski. Największą jednak satysfakcję daje mi praca ze studentami i doktorantami. Dotąd wypromowałem 17 doktorów, z których dwunastu uzyskało wyróżnienie.

054 X Y