Brałem udział w pracach wielu towarzystw naukowych oraz komitetach naukowych czasopism

030 X