Duże doświadczenie w pracach nad projektami badawczymi zdobywałem będąc recenzentem ponad 170 wniosków składanych do KBN i NCN. Jednak najważniejsza była praktyka zdobyta w skutecznym aplikowaniu i realizacji ponad 20 grantów (na łączną kwotę ponad 40 mln zł), zwłaszcza, iż wieloma z nich mogłem kierować, a kilka posiadało szczególnie istotne znaczenie. 

047 X