Badania

Badania

Badania naukowe są integralną częścią pracy akademickiej. Znaczną część tej formy aktywności na PUM poświęciłem prowadzeniu prac badawczych nad komórkami macierzystymi.
Granty

Granty

Duże doświadczenie w pracach nad projektami badawczymi zdobywałem będąc recenzentem ponad 170 wniosków składanych do KBN i NCN. Jednak najważniejsza była praktyka zdobyta w skutecznym aplikowaniu i realizacji ponad 20 grantów (na łączną kwotę ponad 40 mln zł), zwłaszcza, iż wieloma z nich mogłem kierować, a kilka posiadało szczególnie istotne znaczenie. 
Promotor

Promotor

Istotną częścią pracy akademickiej jest dydaktyka. W Zakładzie Patologii Ogólnej prowadzimy zajęcia z Patofizjologii – dbam o ich wysoki poziom, a najlepszą oceną naszej pracy są coroczne anonimowe ankiety studenckie, w których rokrocznie otrzymujemy wysokie noty. Na uczelni medycznej szczególnie ważne jest aby umożliwiać rozwój naukowy tym absolwentom, którzy mając odpowiedni potencjał chcieliby rozwijać s...
Publikacje

Publikacje

Jestem autorem i współautorem ponad 220 publikacji pełnotekstowych w języku angielskim i polskim (sumaryczny impact factor  294,413). Moje publikacje można znaleźć w zbiorach Biblioteki PUM Byłem także recenzentem wielu czasopism
Organizacje

Organizacje

Brałem udział w pracach wielu towarzystw naukowych oraz komitetach naukowych czasopism