W pracy lekarza – a w medycznej aktywności badawczej w sposób szczególny – praktyka kliniczna jest niezwykle istotna. Wiem o tym, ponieważ kolejno zdobywane specjalizacje (choroby wewnętrzne I i II st., transplantologia, hematologia) wiązały się przecież z kontaktem z pacjentami. Właśnie praca z chorymi pozwala z jednej strony na weryfikację kwalifikacji, a z drugiej strony – stanowi prawdziwe spełnienie powołania lekarskiego.
Szczera rozmowa z badanymi umożliwia nie tylko nawiązanie dobrych relacji, które są potrzebne do zaproponowania skutecznej terapii, ale również pozwala na nieustanne pogłębianie własnego doświadczenia. Każdy chory jest przecież zawsze indywidualnym przypadkiem. Kiedy więc podążam do pracy w Klinice Hematologii na Unii Lubelskiej w Szczecinie zawsze zadaję sobie pytanie: czego nowego nauczę się dzięki rozmowom z moimi pacjentami?
152