PAM/PUM znam doskonale także i dlatego, że zajmowałem tutaj różne stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadwz., a od 2008 roku – profesora zwyczajnego. Od wielu lat kieruję pracami Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej. Bardzo inspirujące są prace w ramach Senatu PUM, a także udział w kilkudziesięciu różnych komisjach powoływanych na PAM/PUM (m.in. do przeprowadzenia przewodów doktorskich, oceny dorobku naukowego, wszczęcia przewodów habilitacyjnych, przeprowadzania wyborów). W sposób szczególny cenię sobie jednak doświadczenie zdobyte w latach 2005-2008 i 2008-2012 kiedy mogłem pełnić funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego PAM/PUM. Kierowanie Wydziałem powodowało satysfakcję ze współpracy z wieloma Koleżankami i Kolegami zainteresowanymi rozwojem naszej Alma Mater, zwłaszcza, iż pozwoliło ono uzyskać wymierne dokonania.