Edukacja

Edukacja

Mój lekarski szlak edukacji wiódł zatem poprzez liczne sale wykładowe, laboratoria i pracownie Pomorskiej Akademii Medycznej - to tutaj przeszedłem przez meandry kolejnych stopni wtajemniczenia medycznej profesji. Nie obyło się bez wysiłku i samozaparcia, z tym większą satysfakcją na PAM/PUM odbierałem dyplom lekarski, odbywałem staże, broniłem doktorat, przeszedłem kolokwium habilitacyjne, prowadziłem bad...
Na uczelni

Na uczelni

PAM/PUM znam doskonale także i dlatego, że zajmowałem tutaj różne stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadwz., a od 2008 roku – profesora zwyczajnego. Od wielu lat kieruję pracami Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej. Bardzo inspirujące są prace w ramach Senatu PUM, a także udział w kilkudziesięciu różnych komisjach powoływanych na PAM/PUM (m.in. do przeprowadzenia przewodów doktors...
Dla PUM

Dla PUM

Praca na uczelni to nie tylko badania w laboratoriach i dydaktyka w salach wykładowych. O prestiżu uczelni świadczą organizowane przez nią konferencje, udział jej pracowników w ogólnokrajowych i międzynarodowych ciałach badawczych i naukowych. Afiliowana na uczelni kadra akademicka może wiele wnieść w jej rozwój poprzez gotowość reprezentowania uczelni we wszelkich agendach i organizacjach zewnętrznych. C...
Wyróżnienia

Wyróżnienia

Moja praca na PUM była wielokrotnie doceniana – zespołowo i indywidualnie ponad 50 razy otrzymywałem nagrodę Rektora  PAM/PUM, a także piętnastokrotnie - za osiągnięcia dydaktyczne. Z uznaniem moje dokonania oceniano również poza moją Alma Mater, do najważniejszych należały, m.in. wyróżnienia za prowadzone badania . Więcej... Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia za całokształt dorobku w obszarze bad...